Fortsæt til indhold
FREMTIDSSIKRING

Bæredygtighed og ansvarlighed
går hånd i hånd.

Bæredygtighed

Fra grønne streger til øget bæredygtighed i byggebranchen

Bæredygtighed er blevet en præmis for moderne byggeri. Uanset om du skal bygge boliger, erhvervsejendomme eller landbrugsbyggeri. Hos Gråkjær ønsker vi at bidrage positivt til den grønne omstilling. Vi arbejder derfor på at gøre den bæredygtige tankegang til en integreret del af vores måde at arbejde på – så du kan tænke bæredygtighed ind i alle faser af dit projekt.

At bygge med bæredygtige tiltag kræver god rådgivning og et skarpt overblik. Vi har mere end 15 års erfaring med miljørådgivning bag os, og vi udvikler hele tiden vores medarbejderes kompetencer, så vi kan hjælpe dig med at opnå et mere ansvarligt byggeri. Vi har styr på alle detaljer. De store og små. Og vi hjælper dig trygt gennem alle faser i byggeriet. Det gælder også regler og lovkrav. Det sikrer dig et realistisk projekt, der lever op til dine krav.

Certificering

Få et kvalitetsstempel på dit projekts bæredygtighed.

Flere og flere har fået øjnene op for de fordele og muligheder, der er ved bæredygtige tiltag i et byggeri. Vi har samlet branchens dygtigste fagfolk, så vi kan sikre dig den bedste rådgivning og udførelse. Og så har vi styr på en lang række certificeringssystemer, som omfatter krav til proces, valg af materialer og det endelige byggeri. Det gælder bl.a. DGNB og Svanemærket.

Når du bygger efter en bæredygtig bygningscertificering, får du en bæredygtig blåstempling af dit byggeri og dokumentation for din indsats. Det er samtidig en investering i en langtidsholdbar løsning, der fremtidssikrer dit byggeri, dit værdigrundlag og din økonomi.

I den grønne omstilling arbejder vi med:

  1. at sikre et godt og sundt indeklima
  2. at undgå skadelige stoffer, der afgasser
  3. at minimere spild af byggematerialer 
  4. at sikre robusthed i det samlede byggeri
  5. at sikre bedre energiforhold og derved lavere varmeomkostninger 
  6. at vælge de bedst egnede materialer gennem en livscyklusvurdering (LCA/LCC).
VORES FOKUS

Sådan arbejder vi med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hos Gråkjær arbejder vi med den grønne omstilling på en bred skala. Vi har dog valgt at koncentrere vores indsats omkring fire specifikke verdensmål for bæredygtig udvikling, som knytter sig direkte til vores forretning.

FN's verdensmål.

ECSMV projekt

Et bæredygtigt projekt med fokus på energieffektivitet og CO2-udledning.

Gråkjær udvalgt til at deltage i det spændende og bæredygtige projekt ECSMV sammen med virksomhederne Mogensen VVS og Arne Hald. Projektet blev faciliteret af Holstebro Kommune og konsulentvirksomheden Viegand Maagøe.

ECSMV-projektet fokuserer på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. En del af projektet gik ud på at kigge nærmere ind på værdikædesamarbejdet i de involverede virksomheder med CO2-beregninger, procesforståelse for frivillig bæredygtighedsklasse, svanemærkning og DGNB. Deruover har vi fået udarbejdet et CO2-regnskab. Som afslutning på projektet samlede vi i  udvalgte medarbejdere fra hver virksomhed, der alle fik intro til projektet med målet om videreformidling til øvrige medarbejdere.

For os har projektet givet os en dybere indsigt i, hvordan vi kan arbejde på en grønnere forretningsmodel. Vi ved nu mere konkret, hvor i værdikæden vi kan implementere grønne tiltag, og det glæder os, at kunne tage endnu et skridt i en grønnere retning.

 

Socialt ansvar

En rummelig arbejdsplads.

For os er det en prioritet at være en rummelig arbejdsplads med en flad og uformel organisation, hvor der er plads til alle og til forskellighed. Samtidig ønsker vi at tage et samfundsmæssigt ansvar. Vi samarbejder bl.a. med Holstebro Kommune og Jobcentret om at hjælpe mennesker med særlige behov ind på arbejdsmarkedet – fordi det er det ansvarligt rigtige at gøre, og fordi det bidrager positivt til samhørigheden i virksomheden og øger bevidstheden og stoltheden blandt vores medarbejdere.

Samvær

Vi værdsætter det sociale fællesskab.

Det skal være rart at gå på arbejde. Hos Gråkjær gør vi derfor en stor indsats for at skabe en behagelig og jordnær arbejdsplads, hvor der er plads til at grine og have det sjovt med hinanden.

Vi mener, at gode fælles oplevelser er vigtige for vores hverdag. Vi arrangerer derfor løbende udflugter, arrangementer og aktiviteter, som både kan have et fagligt og socialt indhold. De er med til at ryste os sammen, skabe en god steming og styrke vores samarbejde.