Fortsæt til indhold

Personoplysninger om kunder

Som led i indgåelsen af kontraktaftaler behandler Gråkjær Erhverv A/S og Gråkjær Landbrug A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Gråkjær Erhverv A/S og Gråkjær Landbrug A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. 

Vores kontaktoplysninger er:

Gråkjær Erhverv A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro
CVR-nr. 39602296 
Tlf. 9613 5555, 
E-mail: graakjaer@graakjaer.dk

og

Gråkjær Landbrug A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro
CVR-nr. 39601966
Tlf. 9613 5555, 
E-mail: graakjaer@graakjaer.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at administrere aftalen for dig, herunder kontakt til myndigheder. 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af aftalen. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i det omfang behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af aftalen.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder og rådgivere med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Det skal oplyses, at såfremt Gråkjær Erhverv A/S og Gråkjær Landbrug A/S overfører dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er), sker dette i henhold til at lovligt overførselsgrundlag. 

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Gråkjær Erhverv A/S og Gråkjær Landbrug A/S almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder.

Gråkjær Erhverv A/S og Gråkjær Landbrug A/S kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Gråkjær Erhverv A/S og Gråkjær Landbrug A/S behandler om dig:
Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
Retten til indsigelse
Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder og databeskyttelsesreglerne i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Gråkjær Erhverv A/S og Gråkjær Landbrug A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.