Fortsæt til indhold
Gråkjær Miljøcenter

Gå en miljørigtig
fremtid i møde.

Uforpligtende miljøtjek

Går du med tanker om at udvide din produktion?

Går du med tanker om at bygge nyt? Eller skal dit produktionsanlæg opdateres efter den nye Husdyrlov, så den bliver reguleret efter m2 produktionsarealer og ikke antal dyr og dyreenheder?

Vi tilbyder et uforpligtende miljøtjek af din ejendom og produktionsanlæg, så du kan blive klædt på til at udnytte dine muligheder optimalt og træffe de bedste beslutninger til dit projekt.

Miljøgodkendelse

Kom godt fra start.
Det betaler sig.

Lovgivningen på miljøområdet er kompleks. Der er mange ting at holde styr på, før du kan realisere dit projekt, og det er vigtigt, at alt bliver gjort rigtigt fra start. Det er her, vi kommer ind i billedet.

Sammen med dig sætter vi rammen for dit projekt i form af en miljøgodkendelse, så det overholder Husdyrloven. Vi sørger for, at dit projekt går fra ansøgning til godkendelse, og at dine ønsker og krav bliver opfyldt i forhold til rammerne indenfor den gældende Husdyrlov. Miljøansøgningen til projektet bliver sagsbehandlet af kommunen, og vi fungerer som de kompetente eksperter, der taler din sag.

 

Miljørådgivning

Hjælp til miljøgodkendelsen?

Den rette rådgivning giver positive resultater. Vi kan hjælpe dig med at styre din miljøansøgning hurtigt og gnidningsfrit igennem. Med vores mange års erfaring med kommunal sagsbehandling i alle danske kommuner ved vi, hvilke krav der stilles til en ansøgning om miljøgodkendelse i din kommune. Vores miljøkonsulenter varetager dine interesser og arbejder altid for, at din miljøgodkendelse bliver udnyttet optimalt.

Kompetent helhedsrådgivning

Hvorfor Gråkjær Miljøcenter?

Der stilles i dag skarpe krav til husdyrbrug inden for miljølovgivningen og andre forhold i forbindelse med byggerier. Og de er vigtige at overholde, når du skal bygge nyt eller optimere dit eksisterende produktionsanlæg. Vi sikrer dig en smidig og effektiv proces gennem hele forløbet inden for de miljømæssige rammer. Vi tilbyder bl.a.:

  • Miljøvurdering
  • Bedriftsstrategi
  • Miljøgodkendelse
  • Miljøledelse
  • Anmeldeordninger

Vi tilbyder.

Få et uforpligtende miljøtjek og få styr på dine muligheder.

Kontakt os